(تاریخ تایید درخواست یک روز پس از تاریخ  ثبت آن می باشد)
متقاضی گرامی جهت  اخذ برگ تردد ضروری به خارج از استان فارس به فرمانداری مراجعه نمایید.
مشخصات متقاضی:
 
نام: نام خانوادگی:
کد ملی : نام  پدر:
نام  خودرو: رنگ خودرو:
پلاک خودرو:
ایران
تلفن همراه: دلیل تردد:
مبدا: قیروکارزین مقصد:
مدت اعتبار : از تاریخ حداکثر به مدت یک هفته
 
لازم به ذکر است صدور این  برگ هیچگونه تعهدی برای فرمانداری در قبل اعمال قانون جرایم مرتبط با کرونا ایجاد نمی کند.
ستاد کرونای شهرستان قیروکارزین
 

تمامي حقوق اين سايت براي فرمانداري قيروکارزين محفوظ است - طراحي سايت احسان حسيني كارشناس فناوري اطلاعات فرمانداري