(تاریخ تایید درخواست حداقل یک روز پس از تاریخ  ثبت می باشد)
مشخصات متقاضی:
 
نام: نام خانوادگی:
کد ملی : نام  پدر:
نام  خودرو: رنگ خودرو:
پلاک خودرو:
ایران
تلفن همراه: دلیل تردد:
مسیر: قیروکارزین
مدت اعتبار :از تاریخ مثال (1399/12/01) به مدت 3 روز
لازم به ذکر است صدور این  برگ هیچگونه تعهدی برای فرمانداری در قبل اعمال قانون جرایم مرتبط با کرونا ایجاد نمی کند
ستاد کرونای شهرستان قیروکارزین
   

تمامي حقوق اين سايت براي فرمانداري قيروکارزين محفوظ است - طراحي سايت احسان حسيني كارشناس فناوري اطلاعات فرمانداري